Welkom op de site van onze Stichting, die gevestigd is in Paramaribo, de hoofdstad van de Republiek Suriname. De Stichting heeft als doel het bevorderen van het plezier in het lezen, het creatief schrijven en de vertelkunst. Deze drie doelen zijn bewust bij elkaar gevoegd om een symbiose tot stand te brengen. Via deze site willen we informatie geven over onze activiteiten. We zullen trachten onze doelen te bereiken, door het exploiteren van een bibliotheek en het organiseren van activiteiten, die te maken hebben met taal: workshops, voorstellingen, cursussen, lezingen en andere voordrachten.

Omdat huren van een ruimte, om uiteenlopende redenen geen optie is, streven we op korte termijn naar het bezit van een eigen gebouw, van waaruit alle activiteiten van Bukutori kunnen worden aangestuurd.
Het bestuur van de Stichting heeft kleine, grote, maar bovenal mooie dromen: een schrijversschool, een vertelschool, een kleine uitgeverij, een tekstbureau, een organisatiebureau, een internet café, kortom een werkplek waar lezers, schrijvers en vertellers elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren.
Wij zullen een lage drempel hanteren, omdat we dienstbaar willen zijn aan elke nieuwsgierige of geïnteresseerde bezoeker.
De Stichting Bukutori Suriname zal gesteund worden door Stichting Bukutori Nederland. De middelen van beide organisatie zullen worden verkregen door giften, donaties en legaten van iedereen, waar ook ter wereld.
Omdat een stichting geen leden kent is er onlangs een vereniging opgericht: Vereniging Vrienden van Bukutori. De vereniging is open voor iedereen die bereid is, eenmalig of periodiek een donaties te doen. Naast het bestuur, dat momenteel uit zeven personen bestaat, wordt het werk binnen de Stichting verricht door vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers stellen hun talenten, expertise en vooral hun vrije tijd om het vele werk te verrichten.
Als u denkt, een bijdrage te kunnen leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het zou heerlijk zijn, binnen afzienbare tijd, met uw steun en medewerking, deze droom als geschenk aan de Surinaamse samenleving te kunnen aanbieden.
Maak contact met ons, ook wanneer u geïnteresseerd bent in onze informatiefolder of beleidsnotities. Voor Suriname via info@bukutori.org en voor het buitenland via guillaume@bukutori.org.

Namens het bestuur van Stichting Bukutori,

Guillaume Pool, Voorzitter

Voorzitter Bukutori

Bukutori is het woord in het Sranantongo dat staat voor alles wat met het boek te maken heeft. Woorden in het Sranantongo hebben vaak één betekenis en vele bedoelingen. Bukutori kan ook staan voor het gegiste verhaal, het beschimmelde verhaal of het verhaal van het boek.

Bukutori ontwikkelt activiteiten die het plezier in lezen, de schrijf – en vertelkunst in Suriname bevorderen. Onze visie is dat talent te vormen is. Er is immers geen schrijfschool in Suriname. Met workshops, leesgroepen en lezingen proberen wij invulling te geven aan het gemis van een dergelijke schrijfschool. Naast deze activiteiten doen wij actief mee aan activiteiten georganiseerd door andere literaire organisaties in Suriname en het buitenland.

Naar boven

 

 
Aantal bezoeken: Aantal bezoekers gehad TALENT IS EEN TOETJE!! Copyright ©, 2006 www.bukutori.org